Skip to main content
$\left. \begin{array} { l } { 1040 \times 1115 \times 1 } \\ { 700 \times 1515 \times 1 } \\ { 1040 \times 515 \times 1 } \\ { 1085 \times 435 \times 1 } \\ { 530 \times 435 \times 1 } \\ { 956 \times 446 \times 2 } \end{array} \right. $
Sorteren
Tick mark Image
Evalueren
Tick mark Image

Delen

sort(1159600\times 1,700\times 1515\times 1,1040\times 515\times 1,1085\times 435\times 1,530\times 435\times 1,956\times 446\times 2)
Vermenigvuldig 1040 en 1115 om 1159600 te krijgen.
sort(1159600,700\times 1515\times 1,1040\times 515\times 1,1085\times 435\times 1,530\times 435\times 1,956\times 446\times 2)
Vermenigvuldig 1159600 en 1 om 1159600 te krijgen.
sort(1159600,1060500\times 1,1040\times 515\times 1,1085\times 435\times 1,530\times 435\times 1,956\times 446\times 2)
Vermenigvuldig 700 en 1515 om 1060500 te krijgen.
sort(1159600,1060500,1040\times 515\times 1,1085\times 435\times 1,530\times 435\times 1,956\times 446\times 2)
Vermenigvuldig 1060500 en 1 om 1060500 te krijgen.
sort(1159600,1060500,535600\times 1,1085\times 435\times 1,530\times 435\times 1,956\times 446\times 2)
Vermenigvuldig 1040 en 515 om 535600 te krijgen.
sort(1159600,1060500,535600,1085\times 435\times 1,530\times 435\times 1,956\times 446\times 2)
Vermenigvuldig 535600 en 1 om 535600 te krijgen.
sort(1159600,1060500,535600,471975\times 1,530\times 435\times 1,956\times 446\times 2)
Vermenigvuldig 1085 en 435 om 471975 te krijgen.
sort(1159600,1060500,535600,471975,530\times 435\times 1,956\times 446\times 2)
Vermenigvuldig 471975 en 1 om 471975 te krijgen.
sort(1159600,1060500,535600,471975,230550\times 1,956\times 446\times 2)
Vermenigvuldig 530 en 435 om 230550 te krijgen.
sort(1159600,1060500,535600,471975,230550,956\times 446\times 2)
Vermenigvuldig 230550 en 1 om 230550 te krijgen.
sort(1159600,1060500,535600,471975,230550,426376\times 2)
Vermenigvuldig 956 en 446 om 426376 te krijgen.
sort(1159600,1060500,535600,471975,230550,852752)
Vermenigvuldig 426376 en 2 om 852752 te krijgen.
1159600
Begin met een enkel element 1159600 om de lijst te sorteren.
1060500,1159600
Voeg 1060500 in op de juiste locatie in de nieuwe lijst.
535600,1060500,1159600
Voeg 535600 in op de juiste locatie in de nieuwe lijst.
471975,535600,1060500,1159600
Voeg 471975 in op de juiste locatie in de nieuwe lijst.
230550,471975,535600,1060500,1159600
Voeg 230550 in op de juiste locatie in de nieuwe lijst.
230550,471975,535600,852752,1060500,1159600
Voeg 852752 in op de juiste locatie in de nieuwe lijst.