Skip to main content
$\left. \begin{array} { l } { \frac { 1 } { 2 } \varphi = \frac { 1 } { 4 } x } \\ { \frac { 1 } { 4 } x = 5 } \end{array} \right. $
Oplossen voor φ, x
Tick mark Image

Delen

x=5\times 4
Neem de tweede vergelijking. Vermenigvuldig beide zijden van de vergelijking met 4, het omgekeerde van \frac{1}{4}.
x=20
Vermenigvuldig 5 en 4 om 20 te krijgen.
\frac{1}{2}\phi =\frac{1}{4}\times 20
Neem de eerste vergelijking. Voeg de bekende waarden van variabelen in de vergelijking in.
\frac{1}{2}\phi =5
Vermenigvuldig \frac{1}{4} en 20 om 5 te krijgen.
\phi =5\times 2
Vermenigvuldig beide zijden van de vergelijking met 2, het omgekeerde van \frac{1}{2}.
\phi =10
Vermenigvuldig 5 en 2 om 10 te krijgen.
\phi =10 x=20
Het systeem is nu opgelost.