Skip to main content
$\left\{ \begin{array} { l } { x y = y } \\ { x + y = \frac { 3 \sqrt { 2 } } { 2 } } \end{array} \right. $
Oplossen voor x, y
Tick mark Image
Grafiek

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen