Skip to main content
$\fraction{3}{\exponential{n}{2}} = \fraction{n - 4}{3 \exponential{n}{2}} + \fraction{2}{3 \exponential{n}{2}} $
Oplossen voor n
Tick mark Image

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

3\times 3=n-4+2
Variabele n kan niet gelijk zijn aan 0 omdat deling door nul niet is gedefinieerd. Vermenigvuldig beide zijden van de vergelijking met 3n^{2}, de kleinste gemeenschappelijke noemer van n^{2},3n^{2}.
9=n-4+2
Vermenigvuldig 3 en 3 om 9 te krijgen.
9=n-2
Tel -4 en 2 op om -2 te krijgen.
n-2=9
Verwissel de kanten zodat alle variabelen zich aan de linkerkant bevinden.
n=9+2
Voeg 2 toe aan beide zijden.
n=11
Tel 9 en 2 op om 11 te krijgen.