Skip to main content
$\fraction{x - 120500}{x} = 0.02 $
Oplossen voor x
Tick mark Image
Grafiek

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

x-120500=0.02x
Variabele x kan niet gelijk zijn aan 0 omdat deling door nul niet is gedefinieerd. Vermenigvuldig beide zijden van de vergelijking met x.
x-120500-0.02x=0
Trek aan beide kanten 0.02x af.
0.98x-120500=0
Combineer x en -0.02x om 0.98x te krijgen.
0.98x=120500
Voeg 120500 toe aan beide zijden. Een waarde plus nul retourneert zichzelf.
x=\frac{120500}{0.98}
Deel beide zijden van de vergelijking door 0.98.
x=\frac{12050000}{98}
Vergroot \frac{120500}{0.98} door zowel de teller als de noemer te vermenigvuldigen met 100.
x=\frac{6025000}{49}
Vereenvoudig de breuk \frac{12050000}{98} tot de kleinste termen door 2 af te trekken en weg te strepen.