Skip to main content
$\fraction{2}{5} * {3\fraction{1}{9}} $
Evalueren
Tick mark Image
Factoriseren
Tick mark Image

Delen

\frac{2}{5}\times \left(\frac{27+1}{9}\right)
Vermenigvuldig 3 en 9 om 27 te krijgen.
\frac{2}{5}\times \left(\frac{28}{9}\right)
Tel 27 en 1 op om 28 te krijgen.
\frac{2\times 28}{5\times 9}
Vermenigvuldig \frac{2}{5} met \frac{28}{9} door teller maal teller en noemer maal noemer te vermenigvuldigen.
\frac{56}{45}
Vermenigvuldig in de breuk \frac{2\times 28}{5\times 9}.