Overslaan en naar de inhoud gaan
Oplossen voor x
Tick mark Image
Grafiek

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

\frac{1}{2}x\times 2x+2xx=2\times 51
Variabele x kan niet gelijk zijn aan 0 omdat deling door nul niet is gedefinieerd. Vermenigvuldig beide zijden van de vergelijking met 2x, de kleinste gemeenschappelijke noemer van 2,x.
xx+2xx=2\times 51
Streep 2 en 2 weg.
x^{2}+2xx=2\times 51
Vermenigvuldig x en x om x^{2} te krijgen.
x^{2}+2x^{2}=2\times 51
Vermenigvuldig x en x om x^{2} te krijgen.
3x^{2}=2\times 51
Combineer x^{2} en 2x^{2} om 3x^{2} te krijgen.
3x^{2}=102
Vermenigvuldig 2 en 51 om 102 te krijgen.
x^{2}=\frac{102}{3}
Deel beide zijden van de vergelijking door 3.
x^{2}=34
Deel 102 door 3 om 34 te krijgen.
x=\sqrt{34} x=-\sqrt{34}
Neem de vierkantswortel van beide zijden van de vergelijking.
\frac{1}{2}x\times 2x+2xx=2\times 51
Variabele x kan niet gelijk zijn aan 0 omdat deling door nul niet is gedefinieerd. Vermenigvuldig beide zijden van de vergelijking met 2x, de kleinste gemeenschappelijke noemer van 2,x.
xx+2xx=2\times 51
Streep 2 en 2 weg.
x^{2}+2xx=2\times 51
Vermenigvuldig x en x om x^{2} te krijgen.
x^{2}+2x^{2}=2\times 51
Vermenigvuldig x en x om x^{2} te krijgen.
3x^{2}=2\times 51
Combineer x^{2} en 2x^{2} om 3x^{2} te krijgen.
3x^{2}=102
Vermenigvuldig 2 en 51 om 102 te krijgen.
3x^{2}-102=0
Trek aan beide kanten 102 af.
x=\frac{0±\sqrt{0^{2}-4\times 3\left(-102\right)}}{2\times 3}
Deze vergelijking heeft de standaardvorm: ax^{2}+bx+c=0. Substitueer 3 voor a, 0 voor b en -102 voor c in de kwadratische formule, \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}.
x=\frac{0±\sqrt{-4\times 3\left(-102\right)}}{2\times 3}
Bereken de wortel van 0.
x=\frac{0±\sqrt{-12\left(-102\right)}}{2\times 3}
Vermenigvuldig -4 met 3.
x=\frac{0±\sqrt{1224}}{2\times 3}
Vermenigvuldig -12 met -102.
x=\frac{0±6\sqrt{34}}{2\times 3}
Bereken de vierkantswortel van 1224.
x=\frac{0±6\sqrt{34}}{6}
Vermenigvuldig 2 met 3.
x=\sqrt{34}
Los nu de vergelijking x=\frac{0±6\sqrt{34}}{6} op als ± positief is.
x=-\sqrt{34}
Los nu de vergelijking x=\frac{0±6\sqrt{34}}{6} op als ± negatief is.
x=\sqrt{34} x=-\sqrt{34}
De vergelijking is nu opgelost.