Skip to main content
$\fraction{1}{2} * \fraction{5}{4} $
Evalueren
Tick mark Image
Factoriseren
Tick mark Image

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

\frac{1\times 5}{2\times 4}
Vermenigvuldig \frac{1}{2} met \frac{5}{4} door teller maal teller en noemer maal noemer te vermenigvuldigen.
\frac{5}{8}
Vermenigvuldig in de breuk \frac{1\times 5}{2\times 4}.