Skip to main content
$\fraction{x - 2}{6} >= \fraction{x - 1}{9} + \fraction{7}{18} $
Oplossen voor x
Tick mark Image
Grafiek

Delen

3\left(x-2\right)\geq 2\left(x-1\right)+7
Vermenigvuldig beide zijden van de vergelijking met 18, de kleinste gemeenschappelijke noemer van 6,9,18. De richting van de ongelijkheid blijft gelijk omdat 18 >0 is.
3x-6\geq 2\left(x-1\right)+7
Gebruik de distributieve eigenschap om 3 te vermenigvuldigen met x-2.
3x-6\geq 2x-2+7
Gebruik de distributieve eigenschap om 2 te vermenigvuldigen met x-1.
3x-6\geq 2x+5
Tel -2 en 7 op om 5 te krijgen.
3x-6-2x\geq 5
Trek aan beide kanten 2x af.
x-6\geq 5
Combineer 3x en -2x om x te krijgen.
x\geq 5+6
Voeg 6 toe aan beide zijden.
x\geq 11
Tel 5 en 6 op om 11 te krijgen.