Overslaan en naar de inhoud gaan
Oplossen voor x
Tick mark Image
Grafiek

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

x\times 9-27=-3x\left(x-3\right)
Variabele x kan niet gelijk zijn aan de waarden 0,3 omdat deling door nul niet is gedefinieerd. Vermenigvuldig beide zijden van de vergelijking met x\left(x-3\right), de kleinste gemeenschappelijke noemer van x-3,x\left(x-3\right).
x\times 9-27=-3x^{2}+9x
Gebruik de distributieve eigenschap om -3x te vermenigvuldigen met x-3.
x\times 9-27+3x^{2}=9x
Voeg 3x^{2} toe aan beide zijden.
x\times 9-27+3x^{2}-9x=0
Trek aan beide kanten 9x af.
-27+3x^{2}=0
Combineer x\times 9 en -9x om 0 te krijgen.
-9+x^{2}=0
Deel beide zijden van de vergelijking door 3.
\left(x-3\right)\left(x+3\right)=0
Houd rekening met -9+x^{2}. Herschrijf -9+x^{2} als x^{2}-3^{2}. Het verschil tussen de kwadraten kan worden gefactoriseerd met behulp van de regel: a^{2}-b^{2}=\left(a-b\right)\left(a+b\right).
x=3 x=-3
Als u oplossingen voor vergelijkingen zoekt, lost u x-3=0 en x+3=0 op.
x=-3
Variabele x kan niet gelijk zijn aan 3.
x\times 9-27=-3x\left(x-3\right)
Variabele x kan niet gelijk zijn aan de waarden 0,3 omdat deling door nul niet is gedefinieerd. Vermenigvuldig beide zijden van de vergelijking met x\left(x-3\right), de kleinste gemeenschappelijke noemer van x-3,x\left(x-3\right).
x\times 9-27=-3x^{2}+9x
Gebruik de distributieve eigenschap om -3x te vermenigvuldigen met x-3.
x\times 9-27+3x^{2}=9x
Voeg 3x^{2} toe aan beide zijden.
x\times 9-27+3x^{2}-9x=0
Trek aan beide kanten 9x af.
-27+3x^{2}=0
Combineer x\times 9 en -9x om 0 te krijgen.
3x^{2}=27
Voeg 27 toe aan beide zijden. Een waarde plus nul retourneert zichzelf.
x^{2}=\frac{27}{3}
Deel beide zijden van de vergelijking door 3.
x^{2}=9
Deel 27 door 3 om 9 te krijgen.
x=3 x=-3
Neem de vierkantswortel van beide zijden van de vergelijking.
x=-3
Variabele x kan niet gelijk zijn aan 3.
x\times 9-27=-3x\left(x-3\right)
Variabele x kan niet gelijk zijn aan de waarden 0,3 omdat deling door nul niet is gedefinieerd. Vermenigvuldig beide zijden van de vergelijking met x\left(x-3\right), de kleinste gemeenschappelijke noemer van x-3,x\left(x-3\right).
x\times 9-27=-3x^{2}+9x
Gebruik de distributieve eigenschap om -3x te vermenigvuldigen met x-3.
x\times 9-27+3x^{2}=9x
Voeg 3x^{2} toe aan beide zijden.
x\times 9-27+3x^{2}-9x=0
Trek aan beide kanten 9x af.
-27+3x^{2}=0
Combineer x\times 9 en -9x om 0 te krijgen.
3x^{2}-27=0
Kwadratische vergelijkingen zoals deze, met een x^{2}-term maar geen x-term, kunnen wel worden opgelost met behulp van de kwadratische formule, \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}, zodra ze zijn overgezet naar de standaardvorm: ax^{2}+bx+c=0.
x=\frac{0±\sqrt{0^{2}-4\times 3\left(-27\right)}}{2\times 3}
Deze vergelijking heeft de standaardvorm: ax^{2}+bx+c=0. Substitueer 3 voor a, 0 voor b en -27 voor c in de kwadratische formule, \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}.
x=\frac{0±\sqrt{-4\times 3\left(-27\right)}}{2\times 3}
Bereken de wortel van 0.
x=\frac{0±\sqrt{-12\left(-27\right)}}{2\times 3}
Vermenigvuldig -4 met 3.
x=\frac{0±\sqrt{324}}{2\times 3}
Vermenigvuldig -12 met -27.
x=\frac{0±18}{2\times 3}
Bereken de vierkantswortel van 324.
x=\frac{0±18}{6}
Vermenigvuldig 2 met 3.
x=3
Los nu de vergelijking x=\frac{0±18}{6} op als ± positief is. Deel 18 door 6.
x=-3
Los nu de vergelijking x=\frac{0±18}{6} op als ± negatief is. Deel -18 door 6.
x=3 x=-3
De vergelijking is nu opgelost.
x=-3
Variabele x kan niet gelijk zijn aan 3.