Skip to main content
$\fraction{4 \exponential{x}{\fraction{1}{2}}}{8 \exponential{x}{\fraction{1}{3}}} $
Evalueren
Tick mark Image
Differentieer ten opzichte van x
Tick mark Image
Grafiek

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

\frac{4^{1}\sqrt{x}}{8^{1}\sqrt[3]{x}}
Gebruik de regels voor exponenten om de expressie te vereenvoudigen.
\frac{4^{1}x^{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}}}{8^{1}}
Als u machten met hetzelfde grondtal wilt delen, trekt u de exponent van de noemer af van de exponent van de teller.
\frac{4^{1}\sqrt[6]{x}}{8^{1}}
Trek \frac{1}{3} af van \frac{1}{2} door een gemeenschappelijke noemer te bepalen en de tellers af te trekken. Vereenvoudig vervolgens de breuk naar de kleinste termen indien mogelijk.
\frac{1}{2}\sqrt[6]{x}
Vereenvoudig de breuk \frac{4}{8} tot de kleinste termen door 4 af te trekken en weg te strepen.
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\frac{4}{8}x^{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}})
Als u machten met hetzelfde grondtal wilt delen, trekt u de exponent van de noemer af van de exponent van de teller.
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\frac{1}{2}\sqrt[6]{x})
Voer de berekeningen uit.
\frac{1}{6}\times \left(\frac{1}{2}\right)x^{\frac{1}{6}-1}
De afgeleide van een polynoom is de som van de afgeleiden van de bijbehorende termen. De afgeleide van een constante term is 0. De afgeleide van ax^{n} is nax^{n-1}.
\frac{1}{12}x^{-\frac{5}{6}}
Voer de berekeningen uit.