Overslaan en naar de inhoud gaan
Oplossen voor x
Tick mark Image
Grafiek

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

x\times 312=\left(x+27\right)\times 150
Variabele x kan niet gelijk zijn aan de waarden -27,0 omdat deling door nul niet is gedefinieerd. Vermenigvuldig beide zijden van de vergelijking met x\left(x+27\right), de kleinste gemeenschappelijke noemer van x+27,x.
x\times 312=150x+4050
Gebruik de distributieve eigenschap om x+27 te vermenigvuldigen met 150.
x\times 312-150x=4050
Trek aan beide kanten 150x af.
162x=4050
Combineer x\times 312 en -150x om 162x te krijgen.
x=\frac{4050}{162}
Deel beide zijden van de vergelijking door 162.
x=25
Deel 4050 door 162 om 25 te krijgen.