Overslaan en naar de inhoud gaan
Evalueren
Tick mark Image
Differentieer ten opzichte van x
Tick mark Image

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

\frac{3x\times 20y^{2}}{4y^{3}\times 21x^{2}}
Deel \frac{3x}{4y^{3}} door \frac{21x^{2}}{20y^{2}} door \frac{3x}{4y^{3}} te vermenigvuldigen met de omgekeerde waarde van \frac{21x^{2}}{20y^{2}}.
\frac{5}{7xy}
Streep 3\times 4xy^{2} weg in de teller en in de noemer.