Skip to main content
start fraction, 2, point, 488, divided by, 4, percent, end fraction
Evalueren
Tick mark Image
Factoriseren
Tick mark Image

Delen

\frac{2.488\times 100}{4}
Deel 2.488 door \frac{4}{100} door 2.488 te vermenigvuldigen met de omgekeerde waarde van \frac{4}{100}.
\frac{248.8}{4}
Vermenigvuldig 2.488 en 100 om 248.8 te krijgen.
\frac{2488}{40}
Vergroot \frac{248.8}{4} door zowel de teller als de noemer te vermenigvuldigen met 10.
\frac{311}{5}
Vereenvoudig de breuk \frac{2488}{40} tot de kleinste termen door 8 af te trekken en weg te strepen.