Overslaan en naar de inhoud gaan
Evalueren
Tick mark Image
Factoriseren
Tick mark Image

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

\frac{2\times 2}{5\left(2\times 2+1\right)}
Deel \frac{2}{5} door \frac{2\times 2+1}{2} door \frac{2}{5} te vermenigvuldigen met de omgekeerde waarde van \frac{2\times 2+1}{2}.
\frac{4}{5\left(2\times 2+1\right)}
Vermenigvuldig 2 en 2 om 4 te krijgen.
\frac{4}{5\left(4+1\right)}
Vermenigvuldig 2 en 2 om 4 te krijgen.
\frac{4}{5\times 5}
Tel 4 en 1 op om 5 te krijgen.
\frac{4}{25}
Vermenigvuldig 5 en 5 om 25 te krijgen.