Skip to main content
$\fraction{2}{3} - 5 x = b x + \fraction{1}{3} $
Oplossen voor b
Tick mark Image
Oplossen voor x
Tick mark Image
Grafiek

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

bx+\frac{1}{3}=\frac{2}{3}-5x
Verwissel de kanten zodat alle variabelen zich aan de linkerkant bevinden.
bx=\frac{2}{3}-5x-\frac{1}{3}
Trek aan beide kanten \frac{1}{3} af.
bx=\frac{1}{3}-5x
Trek \frac{1}{3} af van \frac{2}{3} om \frac{1}{3} te krijgen.
xb=\frac{1}{3}-5x
De vergelijking heeft de standaardvorm.
\frac{xb}{x}=\frac{\frac{1}{3}-5x}{x}
Deel beide zijden van de vergelijking door x.
b=\frac{\frac{1}{3}-5x}{x}
Delen door x maakt de vermenigvuldiging met x ongedaan.
b=-5+\frac{1}{3x}
Deel \frac{1}{3}-5x door x.
\frac{2}{3}-5x-bx=\frac{1}{3}
Trek aan beide kanten bx af.
-5x-bx=\frac{1}{3}-\frac{2}{3}
Trek aan beide kanten \frac{2}{3} af.
-5x-bx=-\frac{1}{3}
Trek \frac{2}{3} af van \frac{1}{3} om -\frac{1}{3} te krijgen.
\left(-5-b\right)x=-\frac{1}{3}
Combineer alle termen met x.
\left(-b-5\right)x=-\frac{1}{3}
De vergelijking heeft de standaardvorm.
\frac{\left(-b-5\right)x}{-b-5}=\frac{-\frac{1}{3}}{-b-5}
Deel beide zijden van de vergelijking door -5-b.
x=\frac{-\frac{1}{3}}{-b-5}
Delen door -5-b maakt de vermenigvuldiging met -5-b ongedaan.
x=\frac{1}{3\left(b+5\right)}
Deel -\frac{1}{3} door -5-b.