Skip to main content
$\fraction{2}{3} * \fraction{5}{10} $
Evalueren
Tick mark Image
Factoriseren
Tick mark Image

Delen

\frac{2}{3}\times \left(\frac{1}{2}\right)
Vereenvoudig de breuk \frac{5}{10} tot de kleinste termen door 5 af te trekken en weg te strepen.
\frac{2\times 1}{3\times 2}
Vermenigvuldig \frac{2}{3} met \frac{1}{2} door teller maal teller en noemer maal noemer te vermenigvuldigen.
\frac{1}{3}
Streep 2 weg in de teller en in de noemer.