Skip to main content
$\fraction{\exponential{2}{-6} \exponential{m}{13} \exponential{n}{7}}{\exponential{5}{-2} \exponential{m}{7} \exponential{n}{13}} $
Evalueren
Tick mark Image
Differentieer ten opzichte van m
Tick mark Image

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

\frac{2^{-6}m^{13}n^{7}}{5^{-2}m^{7}n^{13}}
Gebruik de regels voor exponenten om de expressie te vereenvoudigen.
\frac{2^{-6}}{5^{-2}}m^{13-7}n^{7-13}
Als u machten met hetzelfde grondtal wilt delen, trekt u de exponent van de noemer af van de exponent van de teller.
\frac{2^{-6}}{5^{-2}}m^{6}n^{7-13}
Trek 7 af van 13.
\frac{2^{-6}}{5^{-2}}m^{6}n^{-6}
Trek 13 af van 7.
\frac{25}{64}m^{6}\times \left(\frac{1}{n^{6}}\right)
Deel \frac{1}{64} door \frac{1}{25} door \frac{1}{64} te vermenigvuldigen met de omgekeerde waarde van \frac{1}{25}.
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}m}(\frac{n^{7}}{64\times \left(\frac{n^{13}}{25}\right)}m^{13-7})
Als u machten met hetzelfde grondtal wilt delen, trekt u de exponent van de noemer af van de exponent van de teller.
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}m}(\frac{25}{64n^{6}}m^{6})
Voer de berekeningen uit.
6\times \left(\frac{25}{64n^{6}}\right)m^{6-1}
De afgeleide van een polynoom is de som van de afgeleiden van de bijbehorende termen. De afgeleide van een constante term is 0. De afgeleide van ax^{n} is nax^{n-1}.
\frac{75}{32n^{6}}m^{5}
Voer de berekeningen uit.