Overslaan en naar de inhoud gaan
Evalueren
Tick mark Image
Differentieer ten opzichte van n
Tick mark Image

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

\frac{2^{-6}m^{13}n^{7}}{5^{-2}m^{7}n^{13}}
Gebruik de regels voor exponenten om de expressie te vereenvoudigen.
\frac{2^{-6}}{5^{-2}}m^{13-7}n^{7-13}
Als u machten met hetzelfde grondtal wilt delen, trekt u de exponent van de noemer af van de exponent van de teller.
\frac{2^{-6}}{5^{-2}}m^{6}n^{7-13}
Trek 7 af van 13.
\frac{2^{-6}}{5^{-2}}m^{6}n^{-6}
Trek 13 af van 7.
\frac{25}{64}m^{6}\times \frac{1}{n^{6}}
Deel \frac{1}{64} door \frac{1}{25} door \frac{1}{64} te vermenigvuldigen met de omgekeerde waarde van \frac{1}{25}.