Přejít k hlavnímu obsahu
$\squareroot{\fraction{16}{25}} $
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{4}{5}
Přepište druhou odmocninu podílu \frac{16}{25} jako podíl druhých odmocnin \frac{\sqrt{16}}{\sqrt{25}}. Vypočítejte druhou odmocninu čitatele i jmenovatele.