Skip to main content
7, x, left parenthesis, 2, x, minus, 4, right parenthesis
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

14x^{2}-28x
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 7x ด้วย 2x-4
14x^{2}-28x
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 7x ด้วย 2x-4

ปัญหาที่คล้ายกัน