ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
6, left parenthesis, x, plus, 2, right parenthesis
ขยาย
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image
กราฟ
แบบทดสอบ
Polynomial

แชร์

6x+12
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 6 ด้วย x+2
6x+12
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 6 ด้วย x+2

ปัญหาที่คล้ายกัน