ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image
กราฟ
แบบทดสอบ
Polynomial

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\left(3x-9\right)\left(4x-4\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 3 ด้วย x-3
12x^{2}-12x-36x+36
ใช้คุณสมบัติการแจกแจง โดยการคูณแต่ละพจน์ของ 3x-9 กับแต่ละพจน์ของ 4x-4
12x^{2}-48x+36
รวม -12x และ -36x เพื่อให้ได้รับ -48x
\left(3x-9\right)\left(4x-4\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 3 ด้วย x-3
12x^{2}-12x-36x+36
ใช้คุณสมบัติการแจกแจง โดยการคูณแต่ละพจน์ของ 3x-9 กับแต่ละพจน์ของ 4x-4
12x^{2}-48x+36
รวม -12x และ -36x เพื่อให้ได้รับ -48x

ปัญหาที่คล้ายกัน