ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
3, left parenthesis, x, minus, 3, right parenthesis, left parenthesis, 4, x, minus, 4, right parenthesis
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image
กราฟ
แบบทดสอบ
Polynomial

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\left(3x-9\right)\left(4x-4\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 3 ด้วย x-3
12x^{2}-12x-36x+36
ใช้คุณสมบัติการแจกแจง โดยการคูณแต่ละพจน์ของ 3x-9 กับแต่ละพจน์ของ 4x-4
12x^{2}-48x+36
รวม -12x และ -36x เพื่อให้ได้รับ -48x
\left(3x-9\right)\left(4x-4\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 3 ด้วย x-3
12x^{2}-12x-36x+36
ใช้คุณสมบัติการแจกแจง โดยการคูณแต่ละพจน์ของ 3x-9 กับแต่ละพจน์ของ 4x-4
12x^{2}-48x+36
รวม -12x และ -36x เพื่อให้ได้รับ -48x

ปัญหาที่คล้ายกัน