ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image
กราฟ
แบบทดสอบ
Polynomial

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\left(x^{2}+2x-3x-6\right)\left(x-1\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจง โดยการคูณแต่ละพจน์ของ x-3 กับแต่ละพจน์ของ x+2
\left(x^{2}-x-6\right)\left(x-1\right)
รวม 2x และ -3x เพื่อให้ได้รับ -x
x^{3}-x^{2}-x^{2}+x-6x+6
ใช้คุณสมบัติการแจกแจง โดยการคูณแต่ละพจน์ของ x^{2}-x-6 กับแต่ละพจน์ของ x-1
x^{3}-2x^{2}+x-6x+6
รวม -x^{2} และ -x^{2} เพื่อให้ได้รับ -2x^{2}
x^{3}-2x^{2}-5x+6
รวม x และ -6x เพื่อให้ได้รับ -5x
\left(x^{2}+2x-3x-6\right)\left(x-1\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจง โดยการคูณแต่ละพจน์ของ x-3 กับแต่ละพจน์ของ x+2
\left(x^{2}-x-6\right)\left(x-1\right)
รวม 2x และ -3x เพื่อให้ได้รับ -x
x^{3}-x^{2}-x^{2}+x-6x+6
ใช้คุณสมบัติการแจกแจง โดยการคูณแต่ละพจน์ของ x^{2}-x-6 กับแต่ละพจน์ของ x-1
x^{3}-2x^{2}+x-6x+6
รวม -x^{2} และ -x^{2} เพื่อให้ได้รับ -2x^{2}
x^{3}-2x^{2}-5x+6
รวม x และ -6x เพื่อให้ได้รับ -5x

ปัญหาที่คล้ายกัน