Skip to main content
left parenthesis, x, minus, 3, right parenthesis, left parenthesis, x, plus, 2, right parenthesis, left parenthesis, x, minus, 1, right parenthesis
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image
กราฟ
แบบทดสอบ
Polynomial

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\left(x^{2}+2x-3x-6\right)\left(x-1\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจง โดยการคูณแต่ละพจน์ของ x-3 กับแต่ละพจน์ของ x+2
\left(x^{2}-x-6\right)\left(x-1\right)
รวม 2x และ -3x เพื่อให้ได้รับ -x
x^{3}-x^{2}-x^{2}+x-6x+6
ใช้คุณสมบัติการแจกแจง โดยการคูณแต่ละพจน์ของ x^{2}-x-6 กับแต่ละพจน์ของ x-1
x^{3}-2x^{2}+x-6x+6
รวม -x^{2} และ -x^{2} เพื่อให้ได้รับ -2x^{2}
x^{3}-2x^{2}-5x+6
รวม x และ -6x เพื่อให้ได้รับ -5x
\left(x^{2}+2x-3x-6\right)\left(x-1\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจง โดยการคูณแต่ละพจน์ของ x-3 กับแต่ละพจน์ของ x+2
\left(x^{2}-x-6\right)\left(x-1\right)
รวม 2x และ -3x เพื่อให้ได้รับ -x
x^{3}-x^{2}-x^{2}+x-6x+6
ใช้คุณสมบัติการแจกแจง โดยการคูณแต่ละพจน์ของ x^{2}-x-6 กับแต่ละพจน์ของ x-1
x^{3}-2x^{2}+x-6x+6
รวม -x^{2} และ -x^{2} เพื่อให้ได้รับ -2x^{2}
x^{3}-2x^{2}-5x+6
รวม x และ -6x เพื่อให้ได้รับ -5x

ปัญหาที่คล้ายกัน