Skip to main content
left parenthesis, x, plus, 9, right parenthesis, left parenthesis, x, minus, 9, right parenthesis
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x^{2}-9^{2}
การคูณสามารถถูกแปลงเป็นยกกำลังสองต่างๆ โดยใช้กฎ: \left(a-b\right)\left(a+b\right)=a^{2}-b^{2} ได้
x^{2}-81
คำนวณ 9 กำลังของ 2 และรับ 81
x^{2}-9^{2}
การคูณสามารถถูกแปลงเป็นยกกำลังสองต่างๆ โดยใช้กฎ: \left(a-b\right)\left(a+b\right)=a^{2}-b^{2} ได้
x^{2}-81
คำนวณ 9 กำลังของ 2 และรับ 81

ปัญหาที่คล้ายกัน