ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
เมทริกซ์สลับเปลี่ยน
Tick mark Image

แชร์

\left(\begin{matrix}1\\2\\3\end{matrix}\right)+\left(\begin{matrix}4\\5\\6\end{matrix}\right)
คุณสามารถเพิ่ม หรือลบสองเมทริกซ์ถ้าทั้งสองเมทริกซ์มีจำนวนแถวและคอลัมน์เดียวกันเท่านั้น
\left(\begin{matrix}1+4\\2+5\\3+6\end{matrix}\right)
เมื่อต้องการเพิ่มสองเมทริกซ์ ให้เพิ่มองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน
\left(\begin{matrix}5\\7\\9\end{matrix}\right)
รวมแต่ละองค์ประกอบของเมทริกซ์