Skip to main content
$(\fraction{28 + 24.5 + x}{48 + 50 + 48 + 52}) * 0.1 + \fraction{8}{10} * 0.15 + \fraction{15}{30} * 0.75 > 0.5 $
Oplossen voor x
Tick mark Image
Grafiek

Delen

\frac{52.5+x}{48+50+48+52}\times 0.1+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{15}{30}\times 0.75>0.5
Tel 28 en 24.5 op om 52.5 te krijgen.
\frac{52.5+x}{98+48+52}\times 0.1+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{15}{30}\times 0.75>0.5
Tel 48 en 50 op om 98 te krijgen.
\frac{52.5+x}{146+52}\times 0.1+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{15}{30}\times 0.75>0.5
Tel 98 en 48 op om 146 te krijgen.
\frac{52.5+x}{198}\times 0.1+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{15}{30}\times 0.75>0.5
Tel 146 en 52 op om 198 te krijgen.
\frac{52.5+x}{198}\times 0.1+\frac{4}{5}\times 0.15+\frac{15}{30}\times 0.75>0.5
Vereenvoudig de breuk \frac{8}{10} tot de kleinste termen door 2 af te trekken en weg te strepen.
\frac{52.5+x}{198}\times 0.1+\frac{4}{5}\times \left(\frac{3}{20}\right)+\frac{15}{30}\times 0.75>0.5
Converteer het decimale getal 0.15 naar de breuk \frac{15}{100}. Vereenvoudig de breuk \frac{15}{100} tot de kleinste termen door 5 af te trekken en weg te strepen.
\frac{52.5+x}{198}\times 0.1+\frac{4\times 3}{5\times 20}+\frac{15}{30}\times 0.75>0.5
Vermenigvuldig \frac{4}{5} met \frac{3}{20} door teller maal teller en noemer maal noemer te vermenigvuldigen.
\frac{52.5+x}{198}\times 0.1+\frac{12}{100}+\frac{15}{30}\times 0.75>0.5
Vermenigvuldig in de breuk \frac{4\times 3}{5\times 20}.
\frac{52.5+x}{198}\times 0.1+\frac{3}{25}+\frac{15}{30}\times 0.75>0.5
Vereenvoudig de breuk \frac{12}{100} tot de kleinste termen door 4 af te trekken en weg te strepen.
\frac{52.5+x}{198}\times 0.1+\frac{3}{25}+\frac{1}{2}\times 0.75>0.5
Vereenvoudig de breuk \frac{15}{30} tot de kleinste termen door 15 af te trekken en weg te strepen.
\frac{52.5+x}{198}\times 0.1+\frac{3}{25}+\frac{1}{2}\times \left(\frac{3}{4}\right)>0.5
Converteer het decimale getal 0.75 naar de breuk \frac{75}{100}. Vereenvoudig de breuk \frac{75}{100} tot de kleinste termen door 25 af te trekken en weg te strepen.
\frac{52.5+x}{198}\times 0.1+\frac{3}{25}+\frac{1\times 3}{2\times 4}>0.5
Vermenigvuldig \frac{1}{2} met \frac{3}{4} door teller maal teller en noemer maal noemer te vermenigvuldigen.
\frac{52.5+x}{198}\times 0.1+\frac{3}{25}+\frac{3}{8}>0.5
Vermenigvuldig in de breuk \frac{1\times 3}{2\times 4}.
\frac{52.5+x}{198}\times 0.1+\frac{24}{200}+\frac{75}{200}>0.5
Kleinste gemene veelvoud van 25 en 8 is 200. Converteer \frac{3}{25} en \frac{3}{8} voor breuken met de noemer 200.
\frac{52.5+x}{198}\times 0.1+\frac{24+75}{200}>0.5
Aangezien \frac{24}{200} en \frac{75}{200} dezelfde noemer hebben, kunt u ze toevoegen door hun tellers toe te voegen.
\frac{52.5+x}{198}\times 0.1+\frac{99}{200}>0.5
Tel 24 en 75 op om 99 te krijgen.
\left(\frac{35}{132}+\frac{1}{198}x\right)\times 0.1+\frac{99}{200}>0.5
Deel elke term van 52.5+x door 198 om \frac{35}{132}+\frac{1}{198}x te krijgen.
\frac{7}{264}+\frac{1}{198}x\times 0.1+\frac{99}{200}>0.5
Gebruik de distributieve eigenschap om \frac{35}{132}+\frac{1}{198}x te vermenigvuldigen met 0.1.
\frac{7}{264}+\frac{1}{198}x\times \left(\frac{1}{10}\right)+\frac{99}{200}>0.5
Converteer het decimale getal 0.1 naar de breuk \frac{1}{10}.
\frac{7}{264}+\frac{1\times 1}{198\times 10}x+\frac{99}{200}>0.5
Vermenigvuldig \frac{1}{198} met \frac{1}{10} door teller maal teller en noemer maal noemer te vermenigvuldigen.
\frac{7}{264}+\frac{1}{1980}x+\frac{99}{200}>0.5
Vermenigvuldig in de breuk \frac{1\times 1}{198\times 10}.
\frac{175}{6600}+\frac{1}{1980}x+\frac{3267}{6600}>0.5
Kleinste gemene veelvoud van 264 en 200 is 6600. Converteer \frac{7}{264} en \frac{99}{200} voor breuken met de noemer 6600.
\frac{175+3267}{6600}+\frac{1}{1980}x>0.5
Aangezien \frac{175}{6600} en \frac{3267}{6600} dezelfde noemer hebben, kunt u ze toevoegen door hun tellers toe te voegen.
\frac{3442}{6600}+\frac{1}{1980}x>0.5
Tel 175 en 3267 op om 3442 te krijgen.
\frac{1721}{3300}+\frac{1}{1980}x>0.5
Vereenvoudig de breuk \frac{3442}{6600} tot de kleinste termen door 2 af te trekken en weg te strepen.
\frac{1}{1980}x>0.5-\frac{1721}{3300}
Trek aan beide kanten \frac{1721}{3300} af.
\frac{1}{1980}x>\frac{1}{2}-\frac{1721}{3300}
Converteer het decimale getal 0.5 naar de breuk \frac{5}{10}. Vereenvoudig de breuk \frac{5}{10} tot de kleinste termen door 5 af te trekken en weg te strepen.
\frac{1}{1980}x>\frac{1650}{3300}-\frac{1721}{3300}
Kleinste gemene veelvoud van 2 en 3300 is 3300. Converteer \frac{1}{2} en \frac{1721}{3300} voor breuken met de noemer 3300.
\frac{1}{1980}x>\frac{1650-1721}{3300}
Aangezien \frac{1650}{3300} en \frac{1721}{3300} dezelfde noemer hebben, kunt u ze aftrekken door hun tellers af te trekken.
\frac{1}{1980}x>-\frac{71}{3300}
Trek 1721 af van 1650 om -71 te krijgen.
x>-\frac{71}{3300}\times 1980
Vermenigvuldig beide zijden van de vergelijking met 1980, het omgekeerde van \frac{1}{1980}. De richting van de ongelijkheid blijft gelijk omdat \frac{1}{1980} >0 is.
x>\frac{-71\times 1980}{3300}
Druk -\frac{71}{3300}\times 1980 uit als een enkele breuk.
x>\frac{-140580}{3300}
Vermenigvuldig -71 en 1980 om -140580 te krijgen.
x>-\frac{213}{5}
Vereenvoudig de breuk \frac{-140580}{3300} tot de kleinste termen door 660 af te trekken en weg te strepen.