Kiértékelés
Mátrix transzponálása
Mátrix mérete
Mátrix redukálása

Megosztás

\left(\begin{matrix}2&3\\5&4\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}2&0&3\\-1&1&5\end{matrix}\right)
A mátrixszorzás akkor van definiálva, ha az első mátrix oszlopainak száma megegyezik a második mátrix sorainak számával.
\left(\begin{matrix}2\times 2+3\left(-1\right)&&\\&&\end{matrix}\right)
Az első mátrix első sorának minden elemét megszorozzuk a második mátrix első oszlopának a megfelelő elemeivel, majd ezeket a szorzatokat összeadva kapjuk meg a szorzatmátrix első sorának első oszlopában lévő elemet.
\left(\begin{matrix}2\times 2+3\left(-1\right)&3&2\times 3+3\times 5\\5\times 2+4\left(-1\right)&4&5\times 3+4\times 5\end{matrix}\right)
Hasonlóképpen kapjuk meg a szorzatmátrix többi elemét.
\left(\begin{matrix}4-3&3&6+15\\10-4&4&15+20\end{matrix}\right)
Az egyes elemeket egyszerűbb alakra hozzuk a tagok szorzásainak elvégzésével.
\left(\begin{matrix}1&3&21\\6&4&35\end{matrix}\right)
Kiszámoljuk a mátrix egyes elemeinek összegét.