Skip to main content
7, x, left parenthesis, 2, x, minus, 4, right parenthesis
Vyhodnotit
Tick mark Image
Roznásobit
Tick mark Image
Graf

Sdílet

14x^{2}-28x
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 7x číslem 2x-4.
14x^{2}-28x
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 7x číslem 2x-4.