Skip to main content
left parenthesis, x, plus, 9, right parenthesis, left parenthesis, x, minus, 9, right parenthesis
Vyhodnotit
Tick mark Image
Roznásobit
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

x^{2}-9^{2}
Násobení je možné převést na rozdíl druhých mocnin pomocí tohoto pravidla: \left(a-b\right)\left(a+b\right)=a^{2}-b^{2}.
x^{2}-81
Výpočtem 9 na 2 získáte 81.
x^{2}-9^{2}
Násobení je možné převést na rozdíl druhých mocnin pomocí tohoto pravidla: \left(a-b\right)\left(a+b\right)=a^{2}-b^{2}.
x^{2}-81
Výpočtem 9 na 2 získáte 81.