Přejít k hlavnímu obsahu
Derivovat vzhledem k x
Tick mark Image
Vyhodnotit
Tick mark Image
Graf

Sdílet

\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\frac{\sin(x)}{\cos(x)})
Použijte definici tangensu.
\frac{\cos(x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin(x))-\sin(x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cos(x))}{\left(\cos(x)\right)^{2}}
V případě jakýchkoli dvou diferencovatelných funkcí je derivace podílu dvou funkcí rozdílem mezi násobkem jmenovatele a derivace čitatele a násobkem čitatele a derivace jmenovatele, to celé děleno jmenovatelem na druhou.
\frac{\cos(x)\cos(x)-\sin(x)\left(-\sin(x)\right)}{\left(\cos(x)\right)^{2}}
Derivace sin(x) je cos(x) a derivace cos(x) je −sin(x).
\frac{\left(\cos(x)\right)^{2}+\left(\sin(x)\right)^{2}}{\left(\cos(x)\right)^{2}}
Proveďte zjednodušení.
\frac{1}{\left(\cos(x)\right)^{2}}
Použijte Pythagorovu větu.
\left(\sec(x)\right)^{2}
Použijte definici sekansu.